Pozvánky

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie OZ 7.12.2018

 21.11.2018

P O Z V Á N K A

           Týmto Vás  pozývame na  Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa uskutoční :

dňa 7. decembra 2018 /piatok/ o 16.00 hod.

v malej  zasadačke obecného úradu

 Návrh  programu:

 1. Otvorenie
 2. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva
 3. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o voľbe
 4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o voľbe
 5. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
 6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 7. Voľba mandátovej komisie
 8. Schválenie ďalšie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
 10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu
 11. Poverenie sobášiaceho
 12. Záver

PhDr. Ivana Kolesnáčová

starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Bracovce
Počasie Bracovce - Svieti.com

Rozhlas