Pozvánky

Pozvánka na zasadnutie OZ mimo plánu činnosti

 10.02.2019

P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývame na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bracovciach mimo plánu činnosti, ktoré sa uskutoční : dňa 11. februára 2019 /pondelok/ o 15.30 hod. v malej zasadačke obecného úradu Návrh programu: 1.Otvorenie zasadnutia OZ 2.Schválenie overovateľov zápisnice 3.Kontrola uznesenia OZ 4.Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ 5.Prestavba objektu na hasičskú zbrojnicu- spolufinancovanie 6.VZN č. 6/2019 o vyhradení plôch/miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane 7.Rôzne 8.Diskusia 9.Záver PhDr. Kolesnáčová Ivana starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Bracovce
Počasie Bracovce - Svieti.com

Rozhlas