Pozvánky

Pozvánka na zasadnutie OZ 5.4.2019

 29.03.2019

P O Z V Á N K A

Týmto Vás pozývame na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bracovciach,

ktoré sa uskutoční :

dňa 5. apríla 2019 /piatok/ o 17.00 hod.

v malej  zasadačke obecného úradu

 Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Schválenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia OZ
 4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
 6. Návrh- Záverečný účet za rok 2018
 7. Správa o činnosti za rok 2018
 8. Investičné projekty na rok 2019
  1. Kultúrny dom- rekonštrukcia sociálnych zariadení
  2. ŠJ- investícia spojená  v súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
  3. MŠ- rekonštrukcia výdajne stravy a rozšírenie plochy detského ihriska
  4. Cintorín- výsadba živého plota
 9. Predaj nepotrebného materiálu
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver                                                                  

                                                                                 PhDr. Kolesnáčová Ivana     

                                                                                   starostka obce 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Bracovce
Počasie Bracovce - Svieti.com

Rozhlas