Pozvánky

Pozvánka na zasadnutie OZ mimo plánu činnosti 15.4.2019

 11.04.2019

P O Z V Á N K A

Týmto Vás pozývame na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bracovciach

 mimo plánu činnosti, ktoré sa uskutoční :

dňa 15. apríla 2019 /pondelok/ o 17.00 hod.

v malej  zasadačke obecného úradu

 Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Schválenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia OZ
 4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 5. Investičné projekty na rok 2019
  1. Kultúrny dom- rekonštrukcia sociálnych zariadení
  2. ŠJ- investícia spojená  v súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 6. „Plán obnovy“ verejného vodovodu pre obdobie 01.01.2020- 31.12.2024
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver                                                                  

                                                                               

  PhDr. Kolesnáčová Ivana     

                                                                                   starostka obce 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Bracovce
Počasie Bracovce - Svieti.com

Rozhlas