Pozvánky

Pozvánka na zasadnutie OZ 13.9.2019

 06.09.2019

P O Z V Á N K A

           Týmto Vás  pozývame na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa uskutoční :

dňa 13. septembra /piatok/ o 17.00 hod.

v malej  zasadačke obecného úradu

 Návrh  programu:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ
  2. Schválenie overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia OZ
  4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
  5. Monitorovanie rozpočtu obce k 30.6.2019
  6. Rekonštrukcia MŠ, vstupu a chodby
  7. Publikácia- Preslávili rodnú obec
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver                                                                    

                                                                                 PhDr. Kolesnáčová Ivana     

                                                                                   starostka obce 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Bracovce
Počasie Bracovce - Svieti.com

Rozhlas