Pozvánky

Pozvánka na zasadnutie OZ mimo plánu činnosti 13.11.2019

 08.11.2019

P O Z V Á N K A

Týmto Vás  pozývame na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bracovciach mimo plánu činnosti, ktoré sa uskutoční :

dňa 13. novembra /streda/ o 16.00 hod.

v malej  zasadačke obecného úradu

 Návrh  programu:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ
  2. Schválenie overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia OZ
  4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
  5. Návrh- Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku od zákonných zástupcov detí/ žiakov a dospelých za pobyt v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, a na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach, ktorého zriaďovateľom je obec Bracovce
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver                                                                    

                                                                                 PhDr. Kolesnáčová Ivana     

                                                                                   starostka obce 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Bracovce
Počasie Bracovce - Svieti.com

Rozhlas