Pozvánky

Pozvánka na zasadnutie OZ 7.2.2020

 30.01.2020

P O Z V Á N K A

Týmto Vás  pozývame na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa uskutoční :

dňa 7. februára /piatok/ o 16.00 hod.

v malej  zasadačke obecného úradu

 Návrh  programu:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ
  2. Schválenie overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia OZ
  4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
  5. Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie obce Bracovce č. 3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce.
  6. Zmena rozpočtu 2020
  7. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver                                                                    

                                                                                 PhDr. Kolesnáčová Ivana

                                                                                  starostka obce 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Bracovce
Počasie Bracovce - Svieti.com

Rozhlas