Pozvánky

Pozvánka na zasadnutie OZ 11.9.2020

 04.09.2020

P O Z V Á N K A

Týmto Vás  pozývame na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa uskutoční :

dňa 11. septembra /piatok/ o 16.00 hod.

v malej sále obecného úradu

 Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Schválenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia OZ
 4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 5. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
 6. Žiadosť o odpustenie nájomného- Tatár Andrej
 7. Vybudovanie automatického zavlažovacieho systému hlavnej hracej plochy
 8. Prístupová komunikácia cintorín
 9. Vypracovanie projektovej dokumentácie- Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bracovce
 10. Rozpočtové opatrenie obce Bracovce na rok 2020
 11. Monitoring rozpočtu obce k 30.6.2020
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver                                                                    

                                                                                 PhDr. Kolesnáčová Ivana 

                                                                                            starostka obce 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Bracovce
Počasie Bracovce - Svieti.com

Rozhlas