Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Pozvánky

Pozvánka na zasadnutie OZ 11.3.2021

 08.03.2021

P O Z V Á N K A

Týmto Vás  pozývame na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa uskutoční :

dňa 11.marca /štvrtok/ o 16.00 hod.

v malej sále obecného úradu

 Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Schválenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia OZ
 4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
 7. Rozpočtové opatrenie pre rok 2021
 8. Povolenie na umiestnenie stánku- zmrzlina Slavjana
 9. Priekopy v obci
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver                                                                    

                                                                                               PhDr. Kolesnáčová Ivana     

              starostka obce 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár