Menu
Obec Bracovce
ObecBracovce

VZN

2024

2023

Finančné pásma B na nákup potravín od 1.1.2023

finančné pásma B od 1.1.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,15 kB
Vložené: 7. 12. 2023

Finančné pásma A na nákup potravín od 1.1.2023

Finančné pásma od 1.1.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,29 kB
Vložené: 7. 12. 2023

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2024

VZN_22023_o_určení_výšky_dotácie_na_MŠ,_ŠZ,_ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,69 kB
Vložené: 7. 12. 2023

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/ 2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce

VZN_12023_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,3 kB
Vložené: 7. 12. 2023

2022

Finančné pásma B na nákup potravín od 1.1.2023

finančné pásma B od 1.1.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,15 kB
Vložené: 7. 12. 2022

Finančné pásma A na nákup potravín od 1.1.2023

Finančné pásma od 1.1.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,29 kB
Vložené: 7. 12. 2022

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce

VZN_42022_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpad (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 885,6 kB
Vložené: 7. 12. 2022

VZN č. 3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce na rok 2023

VZN_32022_-_Zaujmové_vzdelávanie_detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 629,7 kB
Vložené: 7. 12. 2022

VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2023

VZN_22022_o_určení_výšky_dotácie_na_MŠ,_ŠZ,_ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 459,76 kB
Vložené: 7. 12. 2022

Dodatok č. 1 k VZN č 4/2021

Dodatok_č._1_k_VZN_42021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,72 kB
Vložené: 7. 12. 2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021

Dodatok_č._1_k_VZN_12021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,8 kB
Vložené: 7. 12. 2022

VZN 1/2022 o školských obvodoch

VZN_12022_o_školských_obvodoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,5 kB
Vložené: 23. 9. 2022

2021

VZN č. 6/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce

VZN_62021_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 867,56 kB
Vložené: 10. 12. 2021

VZN obce Bracovce č. 5/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce na rok 2022.

VZN_52021_-_Zaujmové_vzdelávanie_detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 629,8 kB
Vložené: 10. 12. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2022

VZN_42021_o_určení_výšky_dotácie_na_MŠ,_ŠZ,_ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,65 kB
Vložené: 10. 12. 2021

VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

2021-09-10-144443-VZN_22021_o_poskytovan___dot__ci___z_rozpo__tu_obce-prepracovan__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB
Vložené: 1. 1. 2021

VZN č. 3/2021 Zriaďovacia listina DHZO Bracovce a Štatút DHZO Bracovce

2021-09-10-130627-VZN_32021_o_Zria__ovacia_listina_Statut_DHZO__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 795,35 kB
Vložené: 1. 1. 2021

2020

VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce

2020-01-24-074237-VZN_12020_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1010,22 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2020

2020-01-24-074328-VZN_22020_o_ur__en___v____ky_dot__cie_na_M______Z____J.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,83 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce.

VZN_32020_-_Zaujmov___vzdel__vanie_det____1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 627,03 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 4/2020 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Bracovce v obci Bracovce

VZN_42020o___kolsk__ch_obvodoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,35 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 5/2020 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKO Cintorín Bracovce

VZN_52020-Prev__dzkov___poriadok_pohrebiska__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,96 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 6/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce na rok 2021

VZN_62020_-_Zaujmov___vzdel__vanie_det__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 629,1 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2021

VZN_82020_o_ur__en___v____ky_dot__cie_na_M______Z____J.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,48 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 9/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bracovce

VZN_92020_o_odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 545,92 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 10/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce

VZN_102020_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komun__lne_odpady_a_drobn___stavebn___odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 787,72 kB
Vložené: 1. 1. 2020

2019

Finančné pásma na nákup potravín od 1.9.2019

finančné pásma na nákup potravín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,52 MB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Bracovce v roku 2019

2019-01-08-142915-VZN_12019_o_ur__en___v____ky_dot__cie_na_M______Z____J.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,86 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce

2019-01-08-143024-VZN_22019_-_Zaujmov___vzdel__vanie_det__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 544,23 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce

2019-01-08-143449-VZN_42019_o_miestnych_daniach_a_______miestnom_poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 721,66 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 5/2019 o ovzduší

2019-02-05-120732-VZN_52019_o_ovzdu____.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,85 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Zásady odmeňovania poslancov v obci Bracovce

Z__sady_odme__ovania_poslancov_OZ_2019___prava__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,96 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Program odpadového hospodárstva obce Bracovce

2019-01-08-143719-POH_Bracovce_DEF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,25 MB
Vložené: 1. 1. 2019

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Bracovce

Z__sady_nakladania_s_FP_obce_Bracovce-_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,63 MB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 6/2019 o vyhradení plôch/ miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane

2019-05-20-134342-VZN___._62019_o_vylepovan___plag__tov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,06 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

2019-06-17-091107-VZN_72019_o_poskytnut___dot__cie_na_podporu_v__chovy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,6 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Návrh VZN č. č. 22020 o určení výšky dotácie na žiaka MŠ, ZŠ, ŠJ

2019-11-18-172639-N__vrh_VZN_22020_o_ur__en___v____ky_dot__cie_na_M______Z____J.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce

2019-12-11-113609-VZN_12020_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1010,22 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2020

2019-12-11-113652-VZN_22020_o_ur__en___v____ky_dot__cie_na_M______Z____J.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,83 kB
Vložené: 1. 1. 2019

2018

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bracovce

2019-02-25-143829-VZN_12018_o___ase_predaja_a_prev__dzky_slu__ieb__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,38 kB
Vložené: 1. 1. 2018

2017

Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Bracovce

2017-10-04-095357-Z__sady_vybavovania_s__a__nost____2_.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,88 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN o rozsahu poskyt. soc. služieb v obci Bracovce

2017-08-16-125422-VZN_o_soci__lnych_slu__b__ch.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 100,5 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN o určení výšky fin. prostr. na záujmové vzdelávanie detí s TP na území obce

2017-03-30-130904-VZN_zaujmov___vzdel__vanie_det___2017__1_.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,12 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN 3/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska

2017-03-31-084903-VZN_32017-Prev__dzkov___poriadok_pohrebiska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 80,5 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2017

2017-10-04-095044-VZN_o_ur__en___v____ky_dot__cie_na_M______Z____J_2017_-_NOV__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Finančné pásma k návrhu VZN č. 5/2016

2017-11-23-132949-Finan__n___p__sma.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,18 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Dodatok č.1/2017 k VZN č.5/2016

2017-12-15-102914-Dodatok___._1_k_VZN_52016_o_pr__spevku_v_M______KD____J.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Dodatok č.1/2017 k VZN 3/2017

2017-12-15-103023-Dodatok___._1_k_VZN_32017-Prev__dzkov___poriadok_pohrebiska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58,5 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN č.6/2017 o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO- podnikateľom

2017-12-15-103309-VZN_62017_o_podmienkach_poskytovania_dot__ci____1_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB
Vložené: 1. 1. 2017

2016

Návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb

2017-02-03-091544-VZN_o_soci__lnych_sku__b__ch.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 79 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN o nakladaní s odpadmi

2016-11-07-111541-VZN_o_nakladan___s_odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 530,91 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN o určení výšky dotácie pre MŠ

2016-11-07-111537-VZN_o_ur__en___v____ky_dot__cie_pre_M__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,02 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN o určení výšky dotácie

2016-11-07-111528-VZN_o_ur__en___v____ky_dot__cie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,14 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN o vylepovaní plagátov - voľby

2016-11-07-111524-VZN_o_vylepovan___plag__tov_-_vo__by.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,41 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN o vylepovaní plagátov

2016-11-07-111520-VZN_o_vylepovan___plag__tov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,29 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN príspevku dotácie MŠ, ŠJ - mesačný na mzdy a na dieťa

2016-11-07-111515-VZN_pr__spevku_dot__cie_M______J_-_mesa__n___na_mzdy_a_na_die__a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,09 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN 5/2016 o určení výšky mesačného príspevku od zákonných zástupcov detí v MŠ, ŠJ, ŠKD

2017-09-19-153736-VZN_52016_o_pr__spevku_v_M______KD____J.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45,5 kB
Vložené: 1. 1. 2016

2015

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

2016-11-07-111916-VZN_o_ur__en___miesta_a___asu_z__pisu_die__a__a_na_plnenie_povinnej___kolskej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,83 kB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2016-11-07-111854-VZN_o_miestnych_daniach_a_o_miestnom_poplatku_za_komun__lne_odpady_a_drobn___stavebn___odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 586,88 kB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám

2016-11-07-111845-VZN_o_podmienkach_poskytovania_dot__ci___pr__vnick__m_osob__m.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,77 kB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce

2016-11-07-111832-VZN_o_ur__en___v____ky_finan__n__ch_prostriedkov_na_z__ujmov___vzdel__vanie_det___s_trval__m_pobytom_na___zem___obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311 kB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN Poskytovanie dotácii

2016-11-07-111826-VZN_Poskytovanie_dot__cii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,48 kB
Vložené: 1. 1. 2015

Samospráva

Voľby 2024

Voľby prezidenta SR obrázok

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V júni mnoho rýb, málo zrna.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:28

Slnko zapadá:20:41

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

     NATUR-PACK