Menu
Obec Bracovce
ObecBracovce

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Bracovce
Bracovce 275
072 05 Bracovce

 • Samosprávny kraj: Košický
 • Okres: Michalovce
 • Región: Zemplínsky
 • Počet obyvateľov: 935
 • Rozloha: 962 ha
 • Prvá písomná zmienka: v roku 1227
 • IČO: 00325074
 • Účet správnych poplatkov: SK91 5600 0000 0042 0323 3005Orgány obce Bracovce


Starosta obce:  

Zástupca starostu obce: 

 • Martin Šamudovský


Poslanci obecného zastupiteľstva:

 1.  Dóci Marek
 2.  Džubanský Ján 
 3.  Šamudovský Martin  
 4.  Eštok René
 5.  Žofčák Anton
 6.  Hrubý Imrich
 7.  Mihaľo Anton 

Hlavná kontrolórka obce:

Mgr. Anna Kosánová

Zamestnanci OcÚ:

 1. PhDr. Ľuboslav Husnaj - účtovníctvo, mzdová agenda
 2. Bc. Marianna Šamudovská    - matrika, správca daní a poplatkov
 3. Jana Virčíková   - upratovačka, koordinátor akt.čin., správca cintorína,DS a KD
 4. Viliam Virčík - údržbár, správca budov, kurič

 

Symboly obce

 

                        Erb                                           Vlajka

erbvlajka