Menu
Obec Bracovce
ObecBracovce

VZN

2022

VZN 1/2022 o školských obvodoch

VZN_12022_o_školských_obvodoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,5 kB
Vložené: 23. 9. 2022

2021

VZN č. 6/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce

VZN_62021_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 867,56 kB
Vložené: 10. 12. 2021

VZN obce Bracovce č. 5/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce na rok 2022.

VZN_52021_-_Zaujmové_vzdelávanie_detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 629,8 kB
Vložené: 10. 12. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2022

VZN_42021_o_určení_výšky_dotácie_na_MŠ,_ŠZ,_ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,65 kB
Vložené: 10. 12. 2021

VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

2021-09-10-144443-VZN_22021_o_poskytovan___dot__ci___z_rozpo__tu_obce-prepracovan__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB
Vložené: 1. 1. 2021

VZN č. 3/2021 Zriaďovacia listina DHZO Bracovce a Štatút DHZO Bracovce

2021-09-10-130627-VZN_32021_o_Zria__ovacia_listina_Statut_DHZO__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 795,35 kB
Vložené: 1. 1. 2021

2020

VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce

2020-01-24-074237-VZN_12020_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1010,22 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2020

2020-01-24-074328-VZN_22020_o_ur__en___v____ky_dot__cie_na_M______Z____J.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,83 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce.

VZN_32020_-_Zaujmov___vzdel__vanie_det____1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 627,03 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 4/2020 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Bracovce v obci Bracovce

VZN_42020o___kolsk__ch_obvodoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,35 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 5/2020 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKO Cintorín Bracovce

VZN_52020-Prev__dzkov___poriadok_pohrebiska__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,96 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 6/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce na rok 2021

VZN_62020_-_Zaujmov___vzdel__vanie_det__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 629,1 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2021

VZN_82020_o_ur__en___v____ky_dot__cie_na_M______Z____J.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,48 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 9/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bracovce

VZN_92020_o_odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 545,92 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 10/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce

VZN_102020_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komun__lne_odpady_a_drobn___stavebn___odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 787,72 kB
Vložené: 1. 1. 2020

2019

Finančné pásma na nákup potravín od 1.9.2019

finančné pásma na nákup potravín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,52 MB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Bracovce v roku 2019

2019-01-08-142915-VZN_12019_o_ur__en___v____ky_dot__cie_na_M______Z____J.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,86 kB
Vložené: 1. 1. 2019
Zobrazené 1-20 z 56