Menu
Obec Bracovce
ObecBracovce

VZN

2017

VZN č.6/2017 o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO- podnikateľom

2017-12-15-103309-VZN_62017_o_podmienkach_poskytovania_dot__ci____1_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB
Vložené: 1. 1. 2017

2016

Návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb

2017-02-03-091544-VZN_o_soci__lnych_sku__b__ch.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 79 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN o nakladaní s odpadmi

2016-11-07-111541-VZN_o_nakladan___s_odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 530,91 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN o určení výšky dotácie pre MŠ

2016-11-07-111537-VZN_o_ur__en___v____ky_dot__cie_pre_M__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,02 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN o určení výšky dotácie

2016-11-07-111528-VZN_o_ur__en___v____ky_dot__cie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,14 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN o vylepovaní plagátov - voľby

2016-11-07-111524-VZN_o_vylepovan___plag__tov_-_vo__by.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,41 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN o vylepovaní plagátov

2016-11-07-111520-VZN_o_vylepovan___plag__tov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,29 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN príspevku dotácie MŠ, ŠJ - mesačný na mzdy a na dieťa

2016-11-07-111515-VZN_pr__spevku_dot__cie_M______J_-_mesa__n___na_mzdy_a_na_die__a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,09 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN 5/2016 o určení výšky mesačného príspevku od zákonných zástupcov detí v MŠ, ŠJ, ŠKD

2017-09-19-153736-VZN_52016_o_pr__spevku_v_M______KD____J.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45,5 kB
Vložené: 1. 1. 2016

2015

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

2016-11-07-111916-VZN_o_ur__en___miesta_a___asu_z__pisu_die__a__a_na_plnenie_povinnej___kolskej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,83 kB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2016-11-07-111854-VZN_o_miestnych_daniach_a_o_miestnom_poplatku_za_komun__lne_odpady_a_drobn___stavebn___odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 586,88 kB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám

2016-11-07-111845-VZN_o_podmienkach_poskytovania_dot__ci___pr__vnick__m_osob__m.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,77 kB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce

2016-11-07-111832-VZN_o_ur__en___v____ky_finan__n__ch_prostriedkov_na_z__ujmov___vzdel__vanie_det___s_trval__m_pobytom_na___zem___obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311 kB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN Poskytovanie dotácii

2016-11-07-111826-VZN_Poskytovanie_dot__cii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,48 kB
Vložené: 1. 1. 2015
Zobrazeno 41-54 z 54