Menu
Obec Bracovce
ObecBracovce

Obec Bracovce sa rozprestiera v strednej časti Východoslovenskej nížiny. Vznik osídlenia na jej území sa predpokladá v 9. storočí. Prvý krát bola obec písomne doložená v roku 1227. V minulosti patrila mnohým šľachtickým rodom. Rodina Kazinczyových tu v 18. storočí postavila 2 kúrie, v jednej z nich sa nachádzala hodnotná knižnica. V kúrii sa narodila významná osobnosť Zemplína Gábor Kazinczy. Miestni obyvatelia sa venovali prevažne poľnohospodárskej činnosti, boli i zručnými remeselníkmi. V 19. storočí, kvôli ťažkým životným podmienkam, sa mnohí odsťahovali do Ameriky.

Súčasná podoba obce je výsledkom úsilia predchádzajúcich generácií aj všetkých ostatných o jej zveľaďovanie. Je výsledkom nikdy neustávajúceho procesu, ktorý viedol obyvateľov v každej dejinnej epoche k tomu, aby cieľavedome riešili dobové problémy a v najvyššej miere využívali možnosti, ktoré im dané obdobie ponúklo. Nie je to iné ani dnes. Aj v súčasnosti sa usilujeme efektívne využívať to, čo je už postavené a zároveň vytvárať stále príťažlivejšie prostredie obce.

V súčasnosti žije v Bracovciach 937 obyvateľov.

Nachádzajú sa tu tri kostoly, rímskokatolícky, reformovaný a evanjelický augsburského vyznania. Základná škola plní vzdelávaciu funkciu, no vynikajú jej aktivity aj v oblasti zmysluplného trávenia voľného času detí. Je tiež organizátorom kultúrnych udalostí v obci rodinného charakteru. Obec má materskú školu. Dom smútku sa nachádza na cintoríne. Priamo v obci majú svoju prevádzku obchody, bar a bufet. Kultúrnym udalostiam slúži dobre vybavený kultúrny dom. Z oblasti športu je v obci rozšírený najmä futbal. Jeho fanúšikovia sú zoskupení v OŠK Svornosť Bracovce. V obci pôsobí stolnotenisový klub. Od roku 2008 sa môže obec pochváliť viacúčelovým ihriskom s umelou trávou. Obraz Bracoviec dokresľuje miestny park, kde rastú vzácne dreviny, medzi nimi i staré chránené platany.

Obec Bracovce  má vybudovanú základnú infraštruktúru (vodovod, plynovod, miestne komunikácie), obecný úrad, základná škola s materskou školou, a dobré dopravné spojenie do okresného mesta Michalovce.

Obec má spracovanú územno-plánovaciu dokumentáciu a program rozvoja obce.

Súčasnosť

Súčasná podoba obce je výsledkom úsilia predchádzajúcich generácií aj všetkých ostatných o jej zveľaďovanie. Je výsledkom nikdy neustávajúceho procesu, ktorý viedol obyvateľov v každej dejinnej epoche k tomu, aby cieľavedome riešili dobové problémy a v najvyššej miere využívali možnosti, ktoré im dané obdobie ponúklo. Nie je to iné ani dnes. Aj v súčasnosti sa usilujeme efektívne využívať to, čo je už postavené a zároveň vytvárať stále príťažlivejšie prostredie obce

V súčasnosti žije v Bracovciach 937 obyvateľov.

Nachádzajú sa tu tri kostoly, rímskokatolícky, reformovaný a evanjelický augsburského vyznania. Základná škola plní vzdelávaciu funkciu, no vynikajú jej aktivity aj v oblasti zmysluplného trávenia voľného času detí. Je tiež organizátorom kultúrnych udalostí v obci rodinného charakteru. Obec má materskú školu. Dom smútku sa nachádza na cintoríne. Priamo v obci majú svoju prevádzku obchody, bar a bufet. Kultúrnym udalostiam slúži dobre vybavený kultúrny dom. Z oblasti športu je v obci rozšírený najmä futbal. Jeho fanúšikovia sú zoskupení v OŠK Svornosť Bracovce. V obci pôsobí stolnotenisový klub. Od roku 2008 sa môže obec pochváliť viacúčelovým ihriskom s umelou trávou. Obraz Bracoviec dokresľuje miestny park, kde rastú vzácne dreviny, medzi nimi i staré chránené platany.

Obec Bracovce  má vybudovanú základnú infraštruktúru (vodovod, plynovod, miestne komunikácie), obecný úrad, základná škola s materskou školou, a dobré dopravné spojenie do okresného mesta Michalovce.

Obec má spracovanú územno-plánovaciu dokumentáciu a program rozvoja obce.

Trvale bývajúce obyvateľstvo.

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: 937

•    muži    466
•    ženy     471

Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v % 50,3
Ekonomicky aktívne osoby spolu*    440
•    muži    232
•    ženy    208
*bez pracujúcich dôchodcov

Podiel ekonomicky aktívnych osôb z trvale bývajúceho obyvateľstva v % 47,0

Veková štruktúra obyvateľstva.

Trvale bývajúce obyvateľstvo vo veku     
predproduktívnom (0-14)          160
produktívnom – muži (15-59)   296
produktívnom – ženy (15-59)    261
poproduktívnom – muži (60 a viac)     73
poproduktívnom – ženy (60 a viac)     147
nezistenom     0

Národnostné zloženie obyvateľstva.

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu:     937
slovenská   893
maďarská      0
rómska         40
česká              3
rusínska         0
ukrajinská     0
nemecká      0
iná                  1
nezistená     0

Náboženské vyznanie obyvateľstva - cirkev.

Rímskokatolícka     227
Evanjelická augburského vyznania     195
Gréckokatolícka     56
Reformovaná kresťanská     168
Pravoslávna     250
Náboženská spol. Jehovovi svedkovia     2
Evanjelická metodistická     1
Bratská jednota baptistov     0
Iné a nezistené     14
Bez vyznania     24

Domový a bytový fond.

Domy spolu (vrátane ubyt. Zariadení)     252

Trvale obývané domy  228

z toho rodinné domy    225

Neobývané domy           24

Byty spolu     266

Trvale obývané byty    242

z toho v rodinných domoch  226
Neobývané byty     24
Iné a nezistené        14

Úroveň bývania.

Priemerný počet na 1 trvale obývaný byt     
trvale bývajúcich osôb     3,88
m² obytnej plochy            72,10
Priemerný počet m² obytnej plochy na osobu     18,6

 

 

Obec

Voľby 2024

Voľby prezidenta SR obrázok

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Studený máj – v stodole raj.

Pranostika na akt.deň

Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:39

Slnko zapadá:20:19

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

     NATUR-PACK