Menu
Obec Bracovce
ObecBracovce

Obec Bracovce sa rozprestiera v strednej časti Východoslovenskej nížiny. Vznik osídlenia na jej území sa predpokladá v 9. storočí. Prvý krát bola obec písomne doložená v roku 1227. V minulosti patrila mnohým šľachtickým rodom. Rodina Kazinczyových tu v 18. storočí postavila 2 kúrie, v jednej z nich sa nachádzala hodnotná knižnica. V kúrii sa narodila významná osobnosť Zemplína Gábor Kazinczy. Miestni obyvatelia sa venovali prevažne poľnohospodárskej činnosti, boli i zručnými remeselníkmi. V 19. storočí, kvôli ťažkým životným podmienkam, sa mnohí odsťahovali do Ameriky.

Súčasná podoba obce je výsledkom úsilia predchádzajúcich generácií aj všetkých ostatných o jej zveľaďovanie. Je výsledkom nikdy neustávajúceho procesu, ktorý viedol obyvateľov v každej dejinnej epoche k tomu, aby cieľavedome riešili dobové problémy a v najvyššej miere využívali možnosti, ktoré im dané obdobie ponúklo. Nie je to iné ani dnes. Aj v súčasnosti sa usilujeme efektívne využívať to, čo je už postavené a zároveň vytvárať stále príťažlivejšie prostredie obce.

V súčasnosti žije v Bracovciach 937 obyvateľov.

Nachádzajú sa tu tri kostoly, rímskokatolícky, reformovaný a evanjelický augsburského vyznania. Základná škola plní vzdelávaciu funkciu, no vynikajú jej aktivity aj v oblasti zmysluplného trávenia voľného času detí. Je tiež organizátorom kultúrnych udalostí v obci rodinného charakteru. Obec má materskú školu. Dom smútku sa nachádza na cintoríne. Priamo v obci majú svoju prevádzku obchody, bar a bufet. Kultúrnym udalostiam slúži dobre vybavený kultúrny dom. Z oblasti športu je v obci rozšírený najmä futbal. Jeho fanúšikovia sú zoskupení v OŠK Svornosť Bracovce. V obci pôsobí stolnotenisový klub. Od roku 2008 sa môže obec pochváliť viacúčelovým ihriskom s umelou trávou. Obraz Bracoviec dokresľuje miestny park, kde rastú vzácne dreviny, medzi nimi i staré chránené platany.

Obec Bracovce  má vybudovanú základnú infraštruktúru (vodovod, plynovod, miestne komunikácie), obecný úrad, základná škola s materskou školou, a dobré dopravné spojenie do okresného mesta Michalovce.

Obec má spracovanú územno-plánovaciu dokumentáciu a program rozvoja obce.

Údaje o obci

Štát:    Slovensko    

Hustota:    97,19 obyv./km2
Región:    Zemplínsky    

Starosta:    PhDr. Ivana Kolesnáčová
Okres:    Michalovce    

Časové pásmo:    SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška:    105 m n. m.    

PSČ:    072 05
Rozloha:    962 ha    

Tel. predvoľba:    056
Obyvateľstvo:    966    

Kód:    522368

 

Obec Bracovce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne. 

Obec

Voľby 2024

Voľby prezidenta SR obrázok

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V júni sa jačmeň vyťahuje z gatí.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:28

Slnko zapadá:20:41

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

     NATUR-PACK